Privacybeleid

Deze privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens bewaren en gebruiken op deze website.

Wie beheert uw gegevens

Corvino Wijnbeleving
Brink 41 A | 3861VA Nijkerk
Telefoon: 0620428903
Email: info@corvinowijnbeleving.nl
KVK 18105554

Persoonsgegevens die wij verwerken

Corvino Wijnbeleving verwerkt uw persoonsgegevens omdat u klant bent bij ons bedrijf, klant bent geweest bij ons bedrijf, gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de gegevens die wij verwerken:

 • Bedrijfsnaam
 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Bestelgeschiedenis
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Bankrekeningnummer

Doel verwerking persoonsgegevens

Corvino Wijnbeleving verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (indien aangegeven)
 • De mogelijkheid om u te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan magazijn- en distributieleveranciers in verband met de levering van uw bestelling en aan betalingsdienstaanbieders. Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met de website, zij vallen onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten. Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens uiterst serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@corvinowijnbeleving.nl.

Wat zijn uw rechten?

 • U heeft altijd het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens.
 • Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren stuurt u een e-mail naar info@corvinowijnbeleving.nl. Geef duidelijk aan om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken technische, functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich ieder moment afmelden voor cookies op uw eigen computer, tablet of smartphone.

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en bedrijf heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@corvinowijnbeleving.com, dan verwijderen wij deze informatie.

U heeft de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende website: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.